Jon Negroni isimli bir fanın kendi bloğunda 2013 yılında yayınladığı teorisine göre tam 14 Pixar filmi aynı evrende gerçekleşiyor ve bu evren içerisinde bu 14 film zamansal bir sırayla birbirlerine bağlı bir şekilde ilerliyor. Karşınızda Brave ile başlayan her filmin birbirine bağlı olduğu zamansal Pixar evreni!

Jon Negroni 2013 yılında ortaya çıkardığı teori ile beraber Pixar evrenini birbirine bağlayarak büyük bir teoriye imza attı. Bu teori zamanla büyük bir etki yaratarak daha fazla hayal gücünün birleşmesiyle büyüdü ve hatta bir kitap haline geldi. Negroni yarattığı bu teoriye ilk başta bir uyarıyla başlıyor, eğer hayal gücüne ve fantezi dünyasının sınırsızlığına inanmıyorsanız bu teoriye de inanmayacaksınız. Çünkü yarattığı teori ile bir kanıtlar denizi oluşturmuyor Negroni aksine hayal gücünün sınırsızlığında bir masal yaratıyor ve bu masal ile 14 Pixar filmini birbiri ile ilişkilendirerek bir zamansallık içerisinde büyük bir everen yaratıyor ve bu evrende Pixar filmlerinin hepsinin birbiri ile olan ilişkisini öne sürüyor.

brave-filmloverss

Teorinin ortaya çıkışının ilk filmi Brave. Brave filmi Dark Ages olarak adlandırılan karanlık bir çağda geçen İskoç Krallığı’nın ana merkezde olduğu bir film. Brave’de Pixar filmlerinin ilk olma özelliğini taşıyan özellikler var. Bunlardan ilk Brave Pixar filmleri arasındaki en eski tarihi anlatan film o yüzden de bir başlangıç adımı olarak ele alınabilir. Aynı zamanda da Brave hayvanların insan gibi davranmaları, insan özelliklerine sahip olmalarını açıklayan tek film. Brave filminin ana karakteri Merida sorunlarını çözmek için ormanda karşılaştığı cadıdan aldığı büyüye başvuruyor ancak bu büyünün bir tepkisi olarak Merida’nın annesi bir ayıya dönüşüyor. Bu garip büyüyle beraber imkansız olarak gözüken şey gerçekleşiyor ve hayvanların neden insan gibi davrandıklarını görüyoruz çünkü bir büyü ile metamorfoz gerçekleşiyor. Bu değişim ile artık hayvanların dünyasında da bir değişim başlamış oluyor. Brave’in önemli noktalarından biri de filmin cadısı. Merida bu büyü ile başa çıkmak için cadı ile iletişime geçiyor ancak ismini bilmediğimiz bu cadıyı ‘kovalamak’ hiç de kolay olmuyor çünkü cadı kapıdan geçtiği her zaman yok oluyor. Cadının objeleri arasında yer alan gizemler arasında cadının böyle ortadan kayboluyor olması da cadıya büyük bir gizem katıyor.

FINDING NEMO

Brave’den yüzyıllar geçmesiyle beraber hayvanlarında artık melezleşmesi gerçekleşiyor. Negroni’nin teorisine göre ilk başlarda cadının gerçekleştirdiği bu melezleştirme daha sonra kendi seleksiyonunda ilerliyor ve artık yüzyıllar içerisine hayvanlar insani özellikleri kendi genlerinde benimsemiş oluyorlar ve hayvanlar dünyasında büyük bir mutasyon gerçekleşmiş oluyor. Hayvanlar yavaş yavaş zaman içerisinde yeni insani özellikleriyle bütünleşiyorlar. Bununla beraber Brave’in cadısının ininde gördüğümüz kendi iradeleri ve akılları olan eşyalar da bir şekilde zaman içerisinde dayanıklılık ve kendini geliştirme ile hayatta kalıyorlar. Bu karmaşa ile beraber artık insan-hayvan-makine arasında bir savaş-çekişme başlıyor. Hayvanlar ve insanlar arasındaki bu güç savaşının örneklerini Ratatouille, Finding Nemo ve Up’da görüyoruz.

ratotuille-filmloverss

Hayvanlardaki kişileştirmenin ilk örneklerinden birini Ratatouille’de görüyoruz, ilk basamağını. Ratatouille’de hayvanlar hala küçük bir derecede olan kendi kişileştirmelerini test ediyorlar. Remy filmde yemek pişirmek istiyor ancak bu eylem sadece insanlara has bir eylem olarak varlığını sürdürüyor. Ancak yeni kişiliği ile insanlarla iletişim kuruyor ve bir grup insanın yardımıyla bu isteğini gerçekleştiriyor. Fakat Remy bu isteğini gerçekleştirirken filmin kötü karakteri Şef Skinner karşımıza çıkıyor ve o hayvanların neler yapabileceğini görüyor, ancak bu bilgiyle beraber ortadan kayboluyor.

up-filmloverss

Jon Negroni’nin teorisine göre Şef Skinner’ın bu ortalıktan kaybolmasında Up filminin karakteri Charles Muntz’ın bir bağlantısı bulunuyor. Muntz egzotik bir kuşu bulmak için bütün her şeyini ortaya koymaya hazırken hayvanların bu yeni karakter taraflarının dedikodusunu öğreniyor ve Skinner’ın deneyimlerini de elde ederek harekete geçiyor. Bunun sonunda Muntz hayvanların insanlardan daha zeki olduğunu düşünerek yeni bir teknoloji ile köpeklerine bir çeviri aygıtı yerleştirerek onlardan bir grup oluşturuyor, onlarla anlaşabiliyor ve amacı için onları kullanıyor. Artık insanlar hayvanların neler yapabileceğini biliyor ve bu durumda sınırı aşıyorlar. Ancak Up filmindeki tek sınırı aşış bu değil. Filmin başlangıcında dünyanın değişmesi ile karşılaşıyor izleyici. Up filminin başında bir endüstriyel devrim gerçekleştiriliyor. Filmin ana karakteri Carl evini satması için zorlanıyor çünkü artık dünya değişmeye başlıyor ve Carl’ın da eskiliği buna ayak uydurmak zorunda bırakılıyor. Carl’ı evini satması için zorlayan ve dünyanın kirlenmesiyle beraber yaşanmaz bir hale gelmesine ön ayak olan şirket karşımıza BnL olarak çıkıyor.

wall-e-filmloverss

WALL-E’de karşımıza çıkan ve dünyanın yok olmasına neden olan şirket BnL Up ile dünyayı değiştirmeye başlıyor. BnL’in tarihine baktığımızda BnL dünyadaki hükümetleri ele geçirmeye başlıyor ve böylelikle çevrenin tek hakimi olarak insanlığın karşısına çıkıyor. Finding Nemo’da olduğu gibi artık hayvanlar insanlara karşı bir savaş içerisine giriyorlar ve okyanus hayvanlarının da içinde olduğu insanlardan kaçma durumu ortaya çıkıyor ve bu kaçışın talihsizliği ile bir balığın hikayesi Finding Nemo’da karşımıza çıkıyor. Hayvanlar ve insanlar arasındaki çatışma böyleyken daha önce bahsedilen insan ve makine arasındaki savaş da bir yandan ilerliyor. WALL-E’de karşımıza çıkan çevre felaketine giden yolda makineler ile insanlar arasındaki savaş ne zaman başladı sorusunu teorisinde soruyor Negroni.

mr-incredible-filmloverss

Hayvanlar ile insanlar ilişkisi bu şekilde ilerlerken insan bir tarafta daha savaş veriyor. The Incredibles filminde süper kahramanlar dünyayı kurtarmak için savaş verirken bir anda bir kötü adam ile karşı karşıya kalıyorlar. Mr. Incredible’ın hayranı olan ancak onun tarafından reddedilen Buddy ya da filmdeki kötü kahraman adıyla Syndrome süper kahramanlarla savaşmak için teknolojiyi ve yapay zekayı kendi çıkarları için kullanmaya çabalıyor. Syndrome direkt süper kahramanlar ile savaşmıyor bunu kendisi için yapan bir ölüm makinesi icat ediyor: Omnidroid. Ancak bu yapay zekay savaşmayı ve suçu deneyimledikçe sahibine karşı kendi iradesini kullanmaya başlıyor ve sahip olduğu güç ile beraber masum insanları öldürmeye ve kendi özgürlüğünü oluşturmaya çabalıyor. Burada Negroni büyük bir soru yöneltiyor kendi tezine. Hayvanların insanlardan nefret etmelerini anlıyoruz çünkü üç filmde de gördüğümüz gibi insanlar hayvanlar üzerinde deneyler yapıyorlar, kendi amaçları için onları kullanıyorlar ve çevrelerini kirletip yok ediyorlar. Hayvanların nefretleri için sebep varken, Omnidroid gibi yapay zekalar neden insanlardan nefret ediyor ve insanları öldürmeye başlıyor?

toy-story-filmloverss

The Incredibles ve WALL-E’den önce Toy Story’de karşımıza oyuncakları sadece kullanan ve onların duyguları olduğunu görmezden gelen, umursamayan bir insanlık karşımıza çıkıyor. Oyuncaklar ilk başta insanlar ile beraber mutlularken zaman geçtikçe insanın kötü tarafı ile tanışıp buna maruz kalıyorlar. İlk filmde komşu Sid oyuncaklara işkence yapıp onları yok ediyor. İkinci filmde Jessie arkadaşı tarafından terk ediliyor ve üçüncü filmde Lotso yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla beraber bütün insanlardan nefret ediyor. İnsanların kendi güçleri için her şey yok edip kullanması hayvanları ona karşı isyan etmeye itiyor ancak insan yapay zekayı ve teknolojiyi kullanarak hayvanları yeniyor. Ancak yapay zeka insanları yenmek için herhangi bir hamle yapmıyor – Omnidroid The Incredibles’da deniyor ancak başarılı olamıyor.

cars-filmloverss

Dünyada artık süper kahramanlar da yok olunca WALL-E’de yapay zeka insanları kullanmaya başlıyor. BnL’in hiçbir zaman arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz için güvendiğimiz bir yer olması büyük bir illüzyona dönüşüyor. Yapay zekalı makinelerin oluşturduğu BnL dünyayı hayvanlar ve insanlar için yaşanmaz bir yere dönüştürüyor. Havayı ve doğayı yok edip insanı uzayda yaşamaya ikna ediyor ancak bu yaşam içerisinde yapay zeka WALL-E’deki Axiom’un ana bilgisayarı gibi insanlara hükmetmeye başlıyor. Uzayda makineler insanların onlara bağlı olmasını sağlıyor, istedikleri gibi giydiriyorlar insanları istedikleri yerlere götürüyorlar. Çünkü insanlar da oyuncaklara öyle davrandıkları için yıllar sonra yapay zekalar oyuncakların intikamını alıyorlar. Aynı zamanda yapay zekanın dünyada yapmak istediğini başardığını görüyoruz çünkü bir süre sonra artık dünyada insanlar ve hayvanlar yaşamıyor sadece arabalar yani makineler yaşıyor: Cars.

a-bug-s-life-filmloverss

Cars’da gördüğümüz gibi dünya üzerinde -WALL-E’de anlatılan insansız dünyanın bir zaman diliminde- artık makineler yaşıyor ve bu yaşamı insanlardan öğrendikleri şeyleri yaparak geçiriyorlar. Ancak WALL-E’nin hikayesinde zamanın yıllar sonraya gittiğini kaptanın neslinden takip edebiliyoruz. WALL-E dünyada bırakıldığı andan beri dünyada insanların ve makinelerin dostça yaşadığı günleri özlüyor ve bunun savaşını veriyor. WALL-E sayesinde insanlar yaşayan tek bitki ile dünyaya dönüyorlar. WALL-E’nin bitimindeki görüntülerde görüyoruz ki insanlar yaşayan tek bitkiyi üretmeyi başarıyor ve büyük bir ağaç yetişiyor. Bu ağaç teoriye göre A Bug’s Life’daki ağaç ile aynı ağaç. A Bug’s Life filminde insan görmüyoruz çünkü önceki hikayeden yani WALL-E’den bildiğimiz gibi çok fazla insan artık yaşamıyor. Ancak WALL-E’nin arkadaşı gibi dünyada bazı böcekler yaşamlarını uzun yıllar kirliliğe rağmen sürdürmeyi başarıyor ve bu böcekler A Bug’s Life ile karşımıza çıkıyor. A Bug’s Life Pixar filmleri içerisinde geleceği işaret ediyor. Diğer hayvanların insan özellikleri taşıdıkları Ratatouille, Finding Nemo ve Up’a baktığımızda hayvanların henüz ‘kısıtlı’ bir özellik skalasında olduklarını görüyoruz. Ancak A Bug’s Life’ta artık hayvanlar tamamen değişimi gerçekleştirmiş oluyorlar, şehirler kuruyorlar yaşamlarını insansız bir şekilde bir medeniyette gerçekleştiriyorlar.

MONSTERS, INC.

Negroni’nin teorisindeki insan-hayvan-makine savaşı bir şekilde böyle devam edip birbirini tüketen bir döngüye girdiğinde artık yıllar sessiz bir şekilde geçiyor ve bu uzun yıllar içerisinde hayvanların Brave’den yola çıkarak mutantlaşması gibi tekrar belki çevre kirliliğininde ya da yapay zekanın gücünün etkisiyle de hayvanlarda bir mutantlaşma daha gerçekleşiyor. Hayvanların mutantlaşmasıyla karşımıza yeni bir tür çıkıyor canavarlar ve canavarların hikayesi Monsters Inc. Monsters Inc.’nin önceki hikayesini anlatan film Monsters University’de üniversitenin kuruluşundan yaklaşık 1400 yıl geçtiğini görüyoruz yani hayvanların mutantlaşmasından yüz yıllar sonrasında yeni bir zaman içerisine giriyoruz. Hayvanlardan mutantlaşmış olarak gözüken bu canavarların şehirleri, üniversiteleri ve hayatları var çok çok uzak bir zamanda ancak bir enerji krizleri var. Canavarlar bu enerji krizi ile mücadele ediyorlar. Bu enerji krizini çözmek için canavarlar insanlara ihtiyaç duyuyorlar ancak gelecekte yaşayan bu canavarların zamanında artık insanlar yaşamıyor. Ancak üstün teknolojileri kullanarak canavarlar bu insan yokluğunu ve enerji krizini çözüyorlar ve yarattıkları kapılar ile zamanda yolculuk yapıyorlar. Bu kapılar paralel evrene açılmıyor, filmde gözüktüğü gibi geçmişteki insanları izliyorlar ve kapıları zaman makinesi olarak kullanıyorlar. Canavarlar zamanda yolculuk yapıp geçmişe gidiyorlar ve geçmişte insanların çığlıkları ile enerji krizlerini çözüyorlar.

monster-inc-boo-filmloverss

Canavarlar yarattıkları teknoloji ile zamanda yolculuk yaparak enerji krizlerini çözüme ulaştırıp dünyalarını yok olmaktan kurtarırken bir gün Boo isimli küçük bir kız da kapıdan geçiyor ve zaman yolculuğu yapıyor. Boo korkması gereken Sulley isimli canavar ile arkadaşa olarak onun peşinden kapıdan geçerek gelecek dünyaya gidiyor ve gelecek dünyayı görüyor. Ancak Boo’nun yaşaması gereken kendi zamanı olduğu için yakın arkadaşı Sulley’den ayrı düşüyor ve kendi zamanına geri dönüyor. Sulley’nin geleceğinde zaman makinesi olan kapı yok edildiği için de Boo hiçbir zaman Sulley’e kavuşamıyor. Ancak Boo kendi zamanına döndüğünde Sulley’den ve gelecek zamandan vazgeçmiyor, bir cadı oluyor. Boo zamanda yolculuk yapmaya çalışarak Sulley’e kavuşmaya çabalayan bir cadı oluyor ve evet Boo Brave filmindeki cadının ta kendisi oluyor.

Boo Sulley ile geleceğe gittiğinde kedilerin konuştuğunu görüyor ve kapıların tahtadan yapıldığını çünkü gücün tahtadan geldiğini görüyor. Büyüyüp bir cadı olduğunda da zamanda yolculuk yaparak Sulley’e kavuşmaya çabalıyor Boo. İsmi olmayan Brave filminin cadısı yani Monsters Inc.’nin Boo’su karanlık zamanlara giderek orada tahtanın sihirli gücünden yararlanıyor ve hayvanların dönüşümünü gerçekleştirerek Sulley’nin bir gün var olmasına neden oluyor. Aynı zamanda kapıları birer zaman makinesi olarak kullanan Boo Brave’de bir anda ortadan bu şekilde kayboluyor. Son olarak dikkatli bakarsanız Brave’de cadı Boo’nun çalışma alanında tahtaya resmedilmiş Sulley figürünü görebilirsiniz çünkü her şey Boo’nun tekrar Sulley’e kavuşmasının arzusuyla başlıyor ve böylelikle Pixar evreni Negroni’nin teorisine göre hayat buluyor.

Eğer teoriyi detaylı bir şekilde okumak isterseniz burayı tıklayıp Jon Negroni’nin istesine ulaşabilirsiniz veya aşağıdaki videodan teoriyi izleyebilirsiniz ancak uyarmam gerekiyor sonunda göz yaşlarınıza hakim olamıyorsunuz.

Teoriden geçen Pixar filmi listesi ise şu şekilde: A Bug’s Life, Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, Monsters Inc., Monsters University, Finding Nemo, The Incredibles, Cars, Cars 2, Ratatouille, Wall-E, Up, Brave.


Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information