h-h1ceF9ToI

Sinema tarihinde çok önemli bir yerde duran kara film türü ile Amerikan rüyası olgusunu birlikte ele alan video, filmler ile gerçek hayatın ne denli yakın ilişkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Sinemada tür (genre) kavramı ve film noir’ın (kara film) bir tür olup olmadığı yoğun tartışmalara sebebiyet vermiş olsa da; bu çatı altına giren yapımların Amerika’ya özgü olduğu ve orada geliştiği açık bir gerçektir. Film noir, ilk olarak, kahramanlarını çürümüş ve karanlık bir dünyanın içine yerleştiren Hollywood suç filmlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Kenti ve kent yaşamının gerçekliğini gözler önüne seren film noir, 1929 yılında yaşanan büyük ekonomik buhranın ardından rekabet, suç, işsizlik gibi durumların tavan yaptığı; acımasız ve güvensiz bir dünya içerisinde gittikçe yozlaşan ahlaki değerleri gün yüzüne çıkarır. Özünde Amerikan değerlerine karşı bir eleştiri olarak okunabilecek film noir’lar; Hollywood’un yüceltilmiş diğer türlerine nazaran daha kaba olmasına rağmen, oldukça dürüst ve gerçekçidir. Film estetiği ve biçemi olarak Alman Dışavurumculuk akımından; gerçekçilik ve kent yaşamını gözler önüne seren hikayeler bakımından da İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nden etkilenen ve kendinden sonra gelecek Fransız Yeni Dalga akımını da derinden etkileyecek olan film noir türünün; dürüst ve gerçekçi bir anlatımdan uzak kalması da düşünülemezdi.

Amerika’nın kendisiyle ekonomik ve kültürel bu kadar ilintili bir türün, Amerikan rüyası olarak tanımlanan konseptle bariz paralellikler taşıdığını da pekâlâ söyleyebiliriz. YouTube’daki Jack’s Movie Reviews isimli kanalda yayınlanan video, kara film türü ile Amerikan rüyası arasındaki bağlantıların peşine düşüyor.

Kara Film ve Amerikan Rüyası Arasındaki İlişkiler

Los Angeles, erken dönemden beri kara filmlere mekân olmuş bir şehir. Doğrudan sokaklarda olan bitenle ilgili bir tür olması itibarıyla gerçek mekânlarda çekim yapılması gerekliliği, bu sonucu doğuran başlıca etmenlerdendir. Zira gerek romanlarıyla bu türe kaynaklık eden Dashiell Hammett, Raymond Chandler ve James M. Cain gibi yazarların bu bölgeyi yakından tanıması, gerekse de sinema sektörünün burada gelişmesiyle burada yapılacak çekimlerin düşük maliyetli olması, Los Angeles’a geçmişten bu yana kara filmlerin etkisiyle “karanlık” bir kimlik kazanmıştır. Sinemanın da beşiği olması, bu şehrin bir rüyalar diyarı olması minvalinde bir etki de yaratır. Çünkü sinema endüstrisi bilindiği üzere kişilerin kolaylıkla şan ve şöhret kazanabileceği bir hayal fabrikasıdır aynı zamanda (!). Bu durum da söz konusu türe ait filmlerde birçok oyuncu, senarist, yönetmen ya da model karakterin karşımıza çıkıyor oluşu sonucunu doğurur. Fakat bu karakterlerin büyük bir çoğunluğu, bu durumun bir yanılsama olduğu gerçeğiyle er ya da geç yüzleşir. Karakterin başına gelenler üzerinden asıl sözünü söyler aslında kara filmler: İlk bakışta iyi gibi görünen şeylerin hemen hemen hepsi bir yanılmamadır, tıpkı Amerikan rüyası gibi.

Kara filmlerin Amerikan rüyası ile ilişkisini daha net kavrayabilmek için bu türün ortaya çıktığı döneme bakmak faydalı olabilir. Bu filmlerin görünürlük kazandığı 1930’ların sonu ve 1940’lar Amerikan toplumunun bir yandan Büyük Buhran ve bir yandan da II. Dünya Savaşı’nı etkilerinden yeni yeni sıyrılmaya çalıştığı bir zaman dilimine tekabül eder. Bu iki büyük yıkımın yarattığı yıpratıcı etkilerden sıyrılmak adına doğan umut ihtimali, kara filmlerdeki karakterlerin ruh hâlini adeta domine eder. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu türden hayaller genellikle bir yanılsama olarak karşımıza çıkar bu anlatılarda. İşlerin hiç de planlandığı gibi gitmediği kara filmlerde izlediğimiz olay örgüleri, Amerikan rüyasının realiteyle karşılaştırıldığından ortaya çıkan uçurumu daha da net gösterecek şekilde nihayete erer çoğunlukla. Çifte Tazminat – Double Indemnity’den Sunset Bulvarı – Sunset Boulevard’a kadar birçok kara film klasiğinden bu izleğin işaretleri rahatlıkla takip edilebilir.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information