Oyuncular Sendikası, yeni sinema yasasının sinemadaki sansür uygulamalarının önünü açacağını ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını ifade ederek geri çekilmesini talep etti.

Daha çok “mısır tartışması” etrafında konuşulan, fakat sinemadaki sansürün kurumsal bir hâle gelmesini kolaylaştıracağı düşünüldüğü için tartışılan yeni sinema yasası ile ilgili bir itiraz da Oyuncular Sendikası’ndan geldi. Sendikanın açıklamasında, özellikle “uygun bulunmayan” filmlerin gösterime sokulmayacağı ve değerlendirme kurullarında daha önce sektör temsilcilerinde olan çoğunluğun bakanlık bürokratlarına verilmesi konularına vurgu yapılıyor.

Oyuncular Sendikası: “Cümle içerisinde dahi bir sansür algısı yaratan bu maddenin çağımıza ve sinemanın ruhuna aykırı olduğu su götürmez bir gerçektir!”

Oyuncular Sendikası’nın konu ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

“5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’un güncellenmesi sürecini uzun zamandır yakından takip ediyoruz. Bu süreçte sendikamızdan görüş almak isteyen parlamenterlere, meslek birliklerine ve basın mensuplarına da ilettiğimiz görüşümüzü ilgili kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Özellikle bağımsız sinemacıların yıllardır dile getirdiği  sorunlar ve sektörün tamamını ilgilendiren telif gibi önemli konularda gerekli düzenlemeleri bir türlü gerçekleştiremeyen bakanlığın; yapımcılar ile dağıtımcılar arasında süregelen tartışma ve anlaşmazlıklara ivedilikle çözüm bulmaya çalıştığını görmekteyiz.

Ancak özellikle tasarıda yer alan ”Komisyonca uygun bulunmayan filmler ticari  dolaşıma ve gösterime   sunulamaz” maddesi, sektörün tüm paydaşlarını yakından ilgilendirmektedir. Cümle içerisinde dahi bir sansür algısı yaratan bu maddenin çağımıza ve sinemanın ruhuna aykırı olduğu su götürmez bir gerçektir! 09.01.2019 tarihinde “TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu”nda kabul edilen teklifte, ilgili maddenin hâlâ korunuyor oluşu kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Sektörümüzde kaygı ve endişe yaratan bu maddenin yasalaşması sonucunda doğacak tartışmaları şimdiden öngörmek mümkün olduğundan, ilgili maddenin yasa teklifinden çıkarılmasını acilen talep ediyoruz.

Yine teklifte dikkatimizi çeken bir başka madde, Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması esası ile ilgilidir. Bu zamana kadar çoğunluğunu sektör meslek birliklerinin oluşturduğu kurulda üye çoğunluğu, bu yeni düzenleme maddesi ile sektör temsilcilerinden bakanlık bürokratlarına geçecektir. Kaygımız şu ki; kurulda var olan sektör temsilcilerinin azınlığa düşmesi ile kurul içerisinde az çok işlediğini düşündüğümüz ”çok seslilik” ortadan kalkacaktır.

Ayrıca ilgili tüm devlet kurumlarından, sinemanın geleceğini konuştuğumuz bugünlerde, sinema emekçilerinin haklarını da bu hızla ele almalarını bekliyoruz. 2012 yılından bu yana beklediğimiz “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik”in çıkarılmasını, 4857 sayılı Kanunu’na göre açıkça 4A’lı çalıştırılması gereken oyuncuların ve kamera arkası ekiplerinin haklarının verilmesini, günde 16-18 saate varan insanlık dışı çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, en önemlisi de tüm sektör emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.

Çağdaş, ilerici, özgür bir sinema için; tüm sektör paydaşlarının eleştirilerine kulak verilmelidir, emekçiler olmadan sinemanın olmayacağı unutulmamalı ve sektör çalışanlarının sorunları da acilen ele alınmalıdır.”

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information