Picasso, kubik sanat anlayışıyla hem harikalar yaratmış hem de çoğu kez tartışmaların odağı olmuştur. O derece ki, Picasso’nun yaşadığı dönemlerde Fransa’da kadınlar arasında bir beddua, bir hakaret olarak “umarım Picasso resmini çizer.” cümlesi kullanılırmış. Yüzünün şekli değişmiş, ağzı gözü asimetrik bir biçimde çizilmek elbette çok fazla insanın hayali olmasa gerek. Ama bu durum elbette Picasso’nun resme dair tüm kuralları bilip sonrasında bu kuralları yıkabilmesiyle yakından ilgili. Picasso’nun ilk dönem eserlerine baktığımızda, alıştığımız gibi gerçeğin kopyası olan resimler üretmekte de bir hayli başarılı olduğun görürüz.

Bu bağlamda Picasso’dan sinemaya dair çok şey öğrenebileceğimiz yere, Picasso’nun hayat hikayesi ya da eserleri de sinemaya sıklıkla konu olur. Peki Picasso’yu sinemayla -diğer ressamların birçoğunun aksine- bu kadar içli dışlı yapan unsurlar nelerdir? Aslında bu nosyonları analiz ettiğimizde Picasso’dan sinemaya dair neler öğrenebileceğimizi de keşfetmiş oluyoruz.

Öncelikle sanatkar ve zanaatkar olmak arasında önemli farklar bulunur. Sanatkar olarak tanımlayabileceğimiz birçok yönetmenin auteur yönetmenler olduğunu görürüz. Yani onların filmlerini izlediğimizde hiçbir bilgimiz olmadan o yönetmenlerin üslubunu kolaylıkla hissedip diğerlerinden ayırt edebiliriz. Tarantino, Godard, David Lynch gibi yönetmenler kendi üslubunu oldukça net bir biçimde geliştirmiştir ve filmlerini izlediğimiz anda ayırt etmemizi kolaylaştıran belli başlı unsurlar görürüz. Bu unsurlar müzik seçimleri, kullanılan renkler, oyuncular ve anlatı dili olarak kabaca sıralanabilir. Aynı şekilde Picasso’nun bir eserini gördüğümüzde de daha önce hiç görmemiş olsak dahi ayırt etmemiz kolaydır. Çünkü Picasso oldukça kendine has bir tarza sahiptir.

Picasso için, aksiyon yani harekete geçmek her şeydir. Hayatı boyunca yaklaşık 50.000 eser ürettiği söylenen ressam, hayatının belli başlı dönemlerinde daha önce resmedilmiş bazı tabloları obsesyon boyutunda tekrar tekrar çizmiştir. Bunun en bilinen örneklerinden biri Velazquez’in Las Meninas adlı tablosudur. Picasso’nun 58 tane Las Meninas reproduksiyonu hali hazırda sergilenmektedir. Bu sebeple sürekli üretmek bir noktada daha iyisini üretmek olarak sonuçlanan bir devinimin en önemli adımlarından biri olarak görülebilir.

Özgürlük, sınırlandırılmalardan ayrı düşünebilmek sanatın en önemli gerekliliklerinden biridir aslında. Bu yüzden belki de bütün çocuklar sanatçıdır. Bir çocuğa baktığınızda her şeyi özgürce sanat formuna dönüştürebildiklerini görürsünüz. Umarsızca çizer ve harikalar yaratabilirler. Ancak biz daha önce hiç karşılaşmadığımız bu harikalığa alışkın olmadığımız için bunların hata olduğunu düşünür ve genellikle ağacın dallarının yukarıda olması gerektiğini belirtiriz. Özgürlüğün ve yaratıcılığın kırıldığı ilk nokta belki de burasıdır. Picasso bize yeniden öğrenilen her şeyden bağımsız bir biçimde üretebileceğimizi hatırlatır.

“Kötü sanatçılar kopyalar, iyi sanatçılar çalar.” Oldukça iddialı bir söz gibi gelebilir kulağa ancak Jim Jarmusch da benzer şeylerden bahseder çalıp çırpma konusunda. Çünkü özünde hiçbir şey özgün değildir. Jarmusch gördüğünüz her şeyden, bir ağaçtan, bir şarkıdan, bir filmden, okuduğunuz bir kitaptan her şeyden çalabilirsiniz der. Bu çalma, aslında en basit haliyle neyi nereden aldığınızın değil nereye götürdüğünüzün önemli olması ile ilgilidir. Kötü sanatçılar kopyalar, çünkü genellikle çaldığının aynısını bir kopya halinde sunmak herhangi bir özgünlük katmamak ve bir şeyin aynısını yeniden üretmekten öteye gidemez. Ancak iyi bir sanatçı aldığı bir fikri kendi içerisinde yoğurarak bu esinlenmeyi gizleyip yeni bir esere dönüştürebilir.

Sonuç olarak iyi bir sanatçının, en nihayetinde kendi doğrularının peşinden gitmesi ve kendi iç dünyasını en özgün şekilde eserlerine yansıtması gerekiyor. Bu gerçeklikten tamamen kopmak anlamına gelmiyor ancak sanat hayatı değil hayatın sanatı taklit etmesi gerekiyor belki de.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information