Au hasard Balthazar, Mouchette, Pickpocket gibi filmleriyle Jean Luc Godard’dan Andrei Tarkovsky’ye birçok auteur yönetmeni etkileyen ve onlara ilham veren efsanevi yönetmen Robert Bresson’un anlatılarındaki ses kullanımını inceleyen etkileyici bir video yayınlandı!

Ses ya da daha net anlamıyla sinemada ses kullanımı, aslında bizzat sinemaya bakış açısıyla birlikte şekillenmiştir. Bu açıdan, örneğin biçimci kuramın temsilcileri olan yönetmenler; sesi, tıpkı filmlerinde amaçladıkları algıyı yönetmeye uygun olarak kullanmışlar, zıttı yaklaşımdaki yönetmenlerse sesi, tıpkı gerçeğin değişken yapısına uygun olarak olduğu gibi kullanmaya özen göstermişlerdir. Sinemada ses kullanımı deyince ilk akla gelen ve filmlerinde çoğunlukla hakikati arayan auteur yönetmenlerden Robert Bresson; kendinden sonraki nesillere ve birçok yönetmene verdiği ilhamla sinema tarihinin en özel isimlerinden biri oldu. Görsel imajlar dışında ses üzerine de yoğun çalışmalarda bulunan ve sesin oldukça değerli bir unsur olduğuna inanan Bresson’un filmlerini duyma duyusundan bağımsız düşünmemiz pek mümkün değil. Nitekim kendisiyle yapılan bir mülakatta, Bresson, sese verdiği değeri de şu şekilde ifade ediyor: ”Kulağın göze göre çok daha yaratıcı olduğu doğrudur. Göz tembeldir; kulak ise keşfeder.” 

Robert Bresson Sinemasında Ses Kullanımı

Bresson sinemasının özellikle daha sonraki usta yönetmenlerden Bergman ve Tarkovsky’yi etkilemesinin en önemli sebeplerinden biri, hakikatle olan ilişkisi olmuştur. Bu noktada Bresson’un yaklaşımı, gerçeği yapıbozuma uğratarak; var olan gerçekliğin ötesindeki hakikate yönelme çabasından ileri gelir. Bu sebeple örneğin görsel kullanımında, yönetmenin alışılagelmiş açılardan ve mizansenlerden uzakta bir yaklaşım sergilediğini görürüz. Benzer şekilde hikâye de, boşluklarla dolu ve metafor olmanın ötesinde bizzat hakikate yönelmiş yapısıyla süregelen hikâye anlatıcılığından tamamen farklıdır. İşte bu noktada Bresson’un sesle olan ilişkisi özellikle dikkat çeker. Çünkü yönetmen, sinemasının her alanına yayılan hakikat ilişkisini sese de uygulamaya çalışır. Bu yüzden de tıpkı diğer alanlarda yaptığı gibi, onu da bir tür yapıbozuma uğratır. Bresson filmlerini izlerken duyduğumuz sesler çoğu zaman ya abartılı ya da görüntüyle ilişkisi bağlamından çok bağımsızdır. Çünkü yönetmenin amacı, sesi; görsellikle yani gerçeklikle olan bağını kopararak yeni bir alan içine, hakikate yöneltmektir. Bu yüzden de filmlerini izlerken çoğu zaman başka bir dünyaya aitmiş gibi gelir sesler ki; bu tam da yönetmenin arzuladığı bir şeydir.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information