“Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında” yönetmelikte değişiklikler yapılmış ve 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yeni yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Sektörleşmenin temel unsurlarından biri olan yapımcılık mesleğinin tanınması, güçlenmesi için gerek sinema sektörünü en yakından ilgilendiren 5224 ve 5846 sayılı yasalarla ilgili düzenlemelerin yapılması konusunda, gerekse sektörümüzün uluslararası endüstriyel standartlara ulaşılabilmesi için aktif olarak çalışmalar yürütmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki yeni hazırlanan yönetmelik, sektörün herhangi bir talebi, katkısı ve görüşü alınarak hazırlanmamıştır. Bir süre önce yönetmelikte bazı değişiklilerin olacağına dair gene bir bilgilendirme Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. Ancak Meslek Birliğimizin ısrarla yönetmelik taslağını görme ve görüş belirtme talebi karşılık bulmamıştır. Dolayısıyla bizler de değişikliklerin içeriğini, Resmi Gazete’de okuyarak öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeni yönetmelikte özellikle dikkatimizi çekenleri aşağıda kamuoyunun bilgisine sunarız:

1) Bakanlık destekli sinema filmlerinin yapımı birçok özel yükümlülükler getirilerek zorlaştırılmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte desteklenen filmlerin, belirli bir tarihe kadar ticari gösterime girmesi yükümlülüğü cezai şarta bağlanmıştır. Türk filmlerinin dağıtımının desteklenmediği bir modelde, vizyona zamanında giremeyen filmlerin aldıkları destek tutarını faiziyle geri ödeme şartının konulmasının, uluslararası uygulamalarda bir benzeri bulunmamaktadır ve bu yeni düzenleme mevcut piyasa şartlarında birçok soruna yol açacaktır.

2) Desteklenen projelere karar veren ve çoğunluğunu Meslek Birlikleri’nin temsilcilerinin oluşturduğu Destekleme Kurulu’nun yetkisi ve etki alanı sınırlandırılmıştır. Eski yönetmelikte olan, Destekleme Kurulu’nun yılda en az iki kere toplanma şartı da yürürlükten kaldırılmıştır.

3) Desteklenecek projelerin içeriğine ilişkin Bakanlığın müdahale alanı genişletilmiştir. Destek alan filmlerin eser işletme belgesi alırken “18 yaş ve üzeri” sınıflandırması almaları durumunda desteğin tamamını geri ödemeleri şartı getirilmiştir. Mevcut sınıflandırma yönetmeliğinde ‘kamu düzeni’ ve ‘genel ahlaka’ aykırılık gibi sübjektif yorumlanabilecek düzenlemeler olması yeni değişen yönetmelik göz önüne alındığında pratikte yapımcılar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu durum, oto sansür uygulamalarına, çekilmiş filmlerin kurgularının değiştirilmesine ve daha proje aşamasında başvuruların içeriklerinin değiştirilmesine yol açabilir.

2004’de 5224 sayılı yasanın çıkmasından itibaren ulusal sinemamız hem üretilen film sayısı ve seyirci rakamlarından artış göstermiş hem de uluslararası alanda görünürlük ve itibar kazanmıştır. Ancak mevcut yasa 10 yıllık sürecin sonunda artık sektörün ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanmaya başlamış ve sektörün de görüşlerine başvurularak yeni bir sinema yasası taslağı hazırlanmıştır. Yasanın yenilenmesi beklentisi varken, hazırlanan bu yönetmelik değişikliğini, sektörün mevcut ihtiyaçlarının karşılanmasından çok Bakanlığın uygulamada yaşadığı çeşitli sıkıntıları gidermeye yönelik bir düzenleme olarak algılamaktayız.

http://www.se-yap.org.tr/sinema-filmlerinin-desteklenmesi-hakkinda-yonetmelikte-yapilan-degisikliklere-iliskin-se-yap-gorusu/

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information