Terrence Malick sinemasını başlatan Badlands’ten The Tree of Life’a; The Thin Red Line’dan Knight of Cups’a yönetmenin filmlerindeki ışığın peşine düşen ve eşsiz görüntülerden oluşan etkileyici bir video yayınlandı.  

Harvard Üniversitesi’nde Stanley Cavell’ın öğrencisi olarak felsefe eğitimi alan ve sonrasında eğitim hayatına Oxford’ta devam eden Terrence Malick, doktora tezini Kierkegaard, Heidegger ve Wittgenstein gibi varoluşçu filozofların “dünya konsepti” üzerine geliştirdikleri felsefik düşünceler ışığında yazarken danışmanı Gilbert Rhyle ile düştüğü anlaşmazlık sonucu okulu bitirmeden bırakır. Malick’in hayatında bir kırılma noktası olarak altını çizebileceğimiz bu anekdot, yönetmenin sinemaya yönelmesinde ve tüm felsefik altyapısını filmlerine aktarmasında başat bir rol üstlenir. Nitekim Malick’in filmlerini felsefeden bağımsız okumak, neredeyse imkânsızdır. Bu mevcudiyet aynı zamanda, Malick’in filmografisini oluşturan hemen her filmin apaçık biçimde ortaya koyduğu teolojik kaygıları da gün yüzüne çıkararak yönetmenin din ve felsefeyi birbiri içinde erittiği bir düzleme açılır. Tam da bu bağlamda ele aldığımızda, yüzyıllardır birbirine karşıt olarak konumlandırılan din ve felsefe disiplinlerinin Malick için eşit derecede öneme sahip olduğu, birinin diğeri üzerinde hakimiyet kuracak biçimde konumlandırılmadığı ve anlatılarının hiçbirinde didaktik bir söylem güdülmediği anlaşılacaktır.
knigh-of-cups-malick-filmloverss

Terrence Malick Sinemasında Işığa Doğru Bir Yolculuk

Terrence Malick sinemasında herhangi bir yerden, bir anda beliren, süzülen ve açığa çıkan ışığın peşine düşen karakterler ya da ışığın rehberliğinde gelişen bir yolculukta kendini ve herkesi arayan seyyah karakterler, çoğu eleştirmenin dile getirdiği biçimiyle “aşkın” bir anlam arayışına temsiliyet kazandırır kazandırmasına; ama yönetmenin tüm filmlerini bu aşkıncı bakışla ele almak bütünü ıskalamak demek olacaktır. Zira yönetmenin filmlerinde konumlanan ışık, monoteist olduğu kadar panteist bir dünya görüşünü de ortaya koyarken; tüm bu anlamların ötesinde hiç anlamsız, herhangi bir düşünce yapısına içkin olmadan, yalnızca kendi olarak, ışık olarak da karşımıza çıkabilir. Terrence Malick sinemasındaki ışığın yolculuğu karanlıktaki aydınlığın ya da aydınlıktaki karanlığın birbirlerini dışlamadan akışta oldukları ve akışta olanın peşine düştükleri bir yolculuğun çağrısı olarak aynı anda geçmişe, şimdiye ve geleceğe doğru bir sıçrama gerçekleştirir.

Martin Kessler isimli bir Vimeo kullanıcısı tarafından hazırlanan bu etkileyici videoyu izlerken ışığın kuvvetine teslim olmayı unutmayın!


Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information