Süper kahraman külliyatının önemli bir bölümü karakterin kendisi ve yetenekleri ile yüzleşmesini merkezine alır. “Özel” yetenekleri ile karakterin kendisi, yaşamı ve sevdikleri arasındaki çatışmaya dayanan bu anlatı biçimi ideal süper kahraman külliyatı için ideal bir prolog olarak tercih edilir. Kendini ve yeteneğini keşfetme sürecini M. Night Shyamalan, Unbreakable ile 2000 yılında henüz sinemada bugünkü ağırlığına sahip olmayan süper kahraman külliyatının uylaşımlarını ters yüz ederken Christopher Nolan benzer bir yaklaşımı Batman Begins’te bu külliyatın içinde gerçekleştirmişti.

The Umbrella Academy -ilk 7 bölüm itibarıyla-, karakterlerin kendileri ve geçmişleri ile yüzleşme çabalarını anlatısının merkezine alan bir dizi. 1989 yılında ani bir biçimde aynı günde, dünya üzerindeki 43 kadının doğurduğu çocukları doğumun hemen ardından evlat edinen Sir Reginald Hargreeves’in kurduğu akademinin hikâyesini anlatan, Gerard Way’in yazdığı Gabriel Bá’nın çizdiği çizgi romandan uyarlanan dizi, karakterlerin hem kendileri ile yüzleşmelerini hem de çeşitli kurumlarla girdikleri çatışmaları anlatıyor. Oldukça varlıklı ve gizemli biri olan Sir Reginald Hargreeves, evlat edindiği bu 7 çocuğu kendi istediği şekilde eğiterek onlardan birer süper kahraman yaratmayı hedeflemektedir. Çocuklar için oldukça suni, soğuk ve sadece eğitimlerine yönelik bir aile ortamı kuran, aile kurumunun sağlam olabilmesi için bir de robot bir anne üreten Reginald, oldukça katı kurallara sahip akademisiyle 7 çocuğu da ayrı bir biçimde yaralamıştır.

***Yazının bundan sonraki kısmı The Umbrella Academy 1. Sezon ile ilgili keyif kaçırıcı detaylar (spoiler) içerebilir.***

Dizi, Reginald’ın ölümü üzerine bambaşka yerlere dağılmış bu kardeşlerin bir araya gelmesi ile başlar. Hem birbirleri ile hem de babaları ile ilişkilerinin oldukça soğuk, mesafeli ve sorunlu olduğunu öğrendiğimiz karakterler bu problemleri çözmek yerine onlardan kaçmayı tercih etmişlerdir. Klaus için bu kaçış uyuşturucu iken, Luther için babasının isteği üzerine Ay’da geçirdiği yapayalnız 4 yıldır. The Umbrella Academy en başta aile kurumunun, bireyler üzerinde bıraktığı izler ve yaralarla ilgilenir. Bu aile-akademiden mezun olan ya da terk edip giden herkesin hayatını bir biçimde etkileyen bu kurum, karakterlerin birey olma, büyüme ve kendini keşfedebilmesinin üzerinde en büyük engeli teşkil etmektedir. Aktif bir şekilde var olması bile değil, sadece geçmişe dair bir siluet olarak varlığı tüm karakterlerin bugününü şekillendiren birincil unsurdur.

The Umbrella Academy 1. Sezon: Kurumların Pençesinde

Bireylerin kurumlarla sıkıntısı, en temel kurum olan aileden başlasa da sadece bununla sınırlı değildir. Beş Numara’nın peşinde olan ve onu durdurmaya çalışan bir organizasyon için çalışan profesyonel kiralık katiller Hazel ve Cha-Cha, tipik anti-kahramanlardan farklı özellikler göstermenin yanında organizasyon için bürokratik bağlardan artık bunalmış, bir çeşit “işinde gücünde” bir memur gibi yansıtılmıştır. Alışılageldik kiralık katillerin “cool”luğundan oldukça uzak olan ikili profesyonel olmalarına rağmen, yaptıkları işin rutininden artık bıkmış ve organizasyonun yöneticilerinin emirlerinden bıkmış durumdadırlar. Organizasyonun bürokratik yapısı; Hazel ve Cha-Cha’nın kendilerini keşfetmesini, birey olmalarını engelleyecek ve onları bir çeşit çocuksuluğa hapsedecek kadar sıkı, kendisine bağlı olanı bir çeşit kafese hapsedecek yapıdadır.

Aile, bir çeşit organizasyon gibi çeşitli kurumların gölgeleri altında yaşayan karakterlerin gelişmeleri ve büyüyebilmeleri için bu kurumların etkileri, dolayısıyla kendileri ile yüzleşmeleri gerekmektedir. Luther, kardeşler arasında aile ve akademiye bağlı bir yaşamı tercih etmiştir. Fakat bu tercih, babası Reginald’ın ondan beklentilerinin altında ezilen, sürekli bir biçimde kardeşlerine liderlik etmesi gerektiği, “Bir Numara” olmanın hakkını vermesi gerektiği baskısını taşımakta zorlanan birinin tercihidir. Kardeşler arasında bir lider olması gerektiği ve bu liderin de baba tarafından belirlenmesi gerektiği ön kabulü, bu kabulün hiçbir zaman sorgulamaya dahi açılmaması geleneksel kurumsal yapıların bireyi sarıp sarmalayan, onu şekillendiren ve kendini keşfetmesini engelleyen yapısını göstermektedir. Keza, “Yedi Numara” Vanya da ailenin özel yeteneği olmayan çocuğu olarak, hep özel olanların arasında büyüyen “sıradan” olan olmanın yükünü üzerinde taşımaktadır. Reginald’ın her zaman Vanya’yı kardeşlerinden ayrı tutması, onun akademide, dolayısıyla ailede bir nevi sığıntı olması, onun özgüvenini derinden yaralamış ve yaşamını, mimiklerine varıncaya kadar etkilemiştir. Klaus’un ölülerle iletişime geçebilme gücünü geliştirmek için sürekli karanlık ve kapalı bir ortama kilitlenmesine varacak kadar rasyonaliteden kopmuş bir tavırla “çocuklarının-öğrencilerinin” güçlerini ortaya çıkarması için çabalayan Reginald, despot bir figür olmanın ötesine geçemez. Bireylerin, kendileri ile ilgili kararları dahi kendilerinin veremedikleri, oldukça mekanik ve despot kurumların pençesinde kıvrandıkları The Umbrella Academy’de gerçekten birey olmalarının tek yolu kendileri ile yüzleşme ve kendilerini gerçek anlamda keşfetmelerinden geçer.

Fakat bu sefer süper kahramanlar, kendileri ile yüzleşmeyi bir kenara koyup sürekli bir biçimde bu yüzleşmeden kaçan bir yolu takip ediyorlar. Luther, babasının üzerindeki gölgesi ve Allison’la ilişkisi ile yüzleşmemiş ve içinde kaçışı da içeren bir misyon edinip Ay’a kadar giderken Vanya, ailesi hakkında bir kitap yazdıktan sonra herkesle iletişimini koparıp, tek başına yaşar ve kendini sadece keman çalmaya yönlendirir. Diego, çoktan dağılan akademinin ardından hâlâ bir çeşit kahramanlık çabası içinde olan, suçluları yakalamaya çalışmaya devam eden tek kişidir. Gerçekten “özel” olabildiği tek alanı kaybetmemeye çalışan birinin tutkusuyla geceleri suç mahallerine polisten önce varıp içeri tıkılmadan suçluları yakalayabileceği delilleri toplamaya çalışan Diego da geçmişinden ve kendinden kaçmak için bu yolu tercih etmiştir. Klaus uyuşturucu bağımlılığının pençesinde can çekişirken, Allison film yıldızı olarak elde ettiği şöhret ile geçmişini unutmayı ve unutturmayı tercih eder.

Yıllardır kayıp olan Beş Numara ise yaptığı gizemli bir zaman yolculuğunda, günümüzdeki zaman çizgisinde dünyadaki yaşamı alt üst edecek bir çeşit kıyametin yaşanmak üzere olduğunu öğrenip geri döndükten sonra bu kıyameti engellemek için hareket etmeye başlar. Beş Numara, tıpkı kardeşleri gibi kurumlarla problemi olan bir karakterken, onlarla mücadele etmeyi bilmesiyle kardeşlerinden ayrılır. Babaları, ona zaman yolculuğu yapmaması gerektiğini söylediğinde onu dinlemez, organizasyona da sürekli bir biçimde isyan etmekte ve onlarla mücadele etmektedir. Beş Numara, herhangi bir kurumun onu sokmaya çalıştığı kafese girmeyi ısrarla reddeder ve belki de bu yüzden kendini kardeşlerinden üstün görür. Onun kendisiyle, geçmişi ve kardeşleri ile olan ilişkisiyle yüzleşmesini engelleyen bu kibridir.

The Umbrella Academy, alışıldık süper kahraman anlatılarına aykırı bir yapı göstermemekle beraber kurum-birey çatışması üzerine ilgi çekici bir hikâye ortaya koyma çabası içinde görünüyor. Biraz sarkastik, kusursuz olanla kontrast yaratacak ölçüde defolu süper kahramanlar bu çok gelişkin külliyatta ana akım içinde dahi alışık olduğumuz karakterler hâline geldi artık. Dolayısıyla The Umbrella Academy’nin, uyuşturucu bağımlısı bir eşcinsel, bir boks salonunda temizlik yaparak geçimini sağlayan ya da Ay’da yapayalnız bir hâlde yaşayan duygusal açıdan kırılgan süper kahramanlarının kendisine güvendiği kadar cazibeli ve etkileyici olduğu söylenemez. Fakat en azından dizinin kendini ciddiye almaktan uzak tavrı sayesinde, The Umbrella Academy o devasa büyüklükteki epik süper kahraman anlatılarının dışında bir hikâye arayanlar için ilgi çekici olabilir. Her ne kadar yine dünyayı kurtarmak zorunda olan kahramanlar temeline dayansa da epik olmaktan uzak tavrı, dizi için dengeleyici bir unsur hâline geliyor. Bütün bunların yanında The Umbrella Academy’nin, kurum-birey çatışmasına dair derdinin ne kadar derinleşeceğini ilerleyen bölümler gösterecek.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information