Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Emek Sineması’nın yıkılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bir asırdan fazla İstanbul’un kültür yaşamına damgasını vuran ve yalnızca İstanbul’un değil Türkiye’nin en eski ve görkemli sinema salonlarından olan Emek Sineması da İstanbul’daki hukuksuzluk ve yağma çılgınlığının aracı olan 5366 sayılı yasanın kurbanları arasına girmiş ve hepimizin gözleri önünde bir tarih, kültür ve hukuk katliamı sonucunda yıkılmıştır.

Üstelik bu katliam, Anayasal görevleri anılan değerleri korumak, kollamak ve geliştirmek olan kamu otoriteleri eliyle; Anayasa’ya ve uluslar üstü normlara aykırı yasalar “dayanak” gösterilerek ve bugünlerde örneklerine çokça rastladığımız bir yargı sefaleti ile gerçekleşmiştir.

Yaklaşık 4 yıldır, hukuk, bilimsel ve mesleki etik, koruma kavramları, kamu vicdanı yok sayılarak gerçekleştirilen yıkım sürecine ve başta sanatçılarımız olmak üzere tüm İstanbul halkının toplumsal karşı çıkışına ve dünyaya örnek gösterilecek mücadelesine hep birlikte tanıklık ettik.

Ancak; bütün bu toplumsal karşı çıkışa, Kültür ve Turizm Bakanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri olmak üzere tüm yetkililere kamuoyu önüne defalarca ilettiğimiz;

“Yargı süreci sonlandırılmadan bir hukuk kazası olarak niteleyebileceğimiz yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını fırsat bilerek Kamer İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan yok hükmünde bir protokola dayanarak hazırlanan avan proje ile ilgili hafriyat, yıkım söküm vb. gibi geri dönülmez zararlara neden olabilecek sonradan tüm yetkilileri sorumluluk altına alabilecek hiçbir yapısal müdahaleye girmeyiniz” uyarılarımıza rağmen;

Bütün ilgililerin “Yıkmıyoruz, Söküyoruz” utanmazca yalanları eşliğine acımasızca ve barbarca yok edilen Emek Sinemasının proje ve yıkım sürecinde işlenen suçlar, inşaat aşamasında da pervasızca devam ettirilmektedir. 

Söz konusu inşaat, Odamız tarafından 2863 sayılı yasaya ve koruma ilkelerine aykırılığı nedeniyle dava konusu edilen “Kurul Kararlarına dahi aykırı olarak sürdürülmektedir. Bunun ötesinde yapılan kazı uygulaması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle başta Cerle D’orient,  İsketinc Apartmanı ve Melek apartmanı olmak üzere kültür varlıklarına zarar verilmiş ve çevre binalar can ve mal sağlığı açısından tehlike arz eder hale getirilmiştir. 

Üstelik bu vahim durum bu kez T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.02.2014 gün ve 1199 Karar sayılı tarihi kararı ile kayıt altına alınmışı ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ;12.02.2014 gün ve 1199 Karar sayılı kararı ile “…. Emek Sinemasına ilişkin uygulamanın, anılan Kurul kararıyla uygun bulunan I. alternatif doğrultusunda yapılmamış olduğu anlaşıldığından ve konuyla ilgili olarak Kurulumuza  herhangi bir bilgi, belge ve raporun iletilmemiş olması sebebiyle, 2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 9. maddesine aykırı uygulama yapıldığından, anılan yasanın 65. maddesi kapsamında ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına….”  ve “yerinde yapılan incelemede Cercle D’orient binasında çatlaklar olduğu görüldüğünden, olası tahribatın önüne geçmek adına bahsi geçen çatlakların gözlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve güncel rölöve ile güçlendirme projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, ayrıca söz konusu 338 adada yapılan kazı uygulaması sırasında gerekli önlemlerin (iksa, askı, vs) yeteri kadar alınmamış olması sebebiyle İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.05.2010 gün ve 1555 sayılı kararı ile onaylı projesinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tanımlanan Melek Apartmanı duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülmüş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 08.01.2014 gün ve 14 sayı ile kayıtlı yazısı ile iletilin Geoteknik Raporda da taşınmazların tehlike arz ettiği belirtilmiş olduğundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunun 65. maddesi kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına….” karar verilmiştir.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu önemli tespit ve kararı; kültür varlıklarımıza verilen zararlar konusunda içimizi acıtsa da; Yargı süreci açısından bütün ulusal ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu kültür ve mimarlık mirası katliamı hakkındaki dava sürecimizin bilim teknik ve hukuk ilkelerinden yana karara bağlanacağı ve bütün ilgililerin hesap verecekleri konusunda hala yitirmediğimiz inancımızı yenilemiştir.

Mimarlar Odası olarak açıkça suç teşkil eden; kültür varlıklarını, çevre yapıları, can ve mal güvenliğini tehlike altına alan inşai faaliyetlerin tümünün daha fazla gecikmeksizin ivedilikle durdurulması, gerekli tüm tedbirlerin alınması ve bu konuda başta Beyoğlu belediyesi olmak üzere kamu görevini ihmal edenler ve ilgili şirket yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için bütün başvuruları yapmış bulunuyoruz.

Emek Sineması ve içinde bulunduğu tarihi yapı kompleksinin bütün cepheleri ile hukuksuz, usulsüz ve etik dışı proje ve yıkım sürecini asla unutmayacağımızı  ve  bu konuda vebali bulunan tüm  yetkili ve ilgiler hesap verene dek konunun takipçisi olacağımızı bir kez  daha yineliyoruz.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information