GDCntIvwjJ0

Seyirci üzerindeki sorgulatıcı ve dönüştürücü etkisi son derece güçlü bir film olan V for Vendetta’nın fikirsel boyutunu inceleyen çarpıcı bir video yayınlandı.

Wachowski Kardeşler’in Alan Moore’un yazdığı aynı isimli grafik romandan uyarladıkları V for Vendetta’yı, içinde aksiyon sahneleri barındırsa da salt bir aksiyon filmi olarak sınıflandırmak hiç kolay değil. Süper kahraman filmlerinin formülize yapısında da tamamen uzak bir noktada. Aslında bu filmin, anlatısı sebebiyle acımasız ve yıkıcı bir fikirler bütünü olduğunu söyleyebiliriz. YouTube’daki A Matter of Film isimli kanalda yer alan bir video V for Vendetta’nın fikirsel boyutunu inceliyor.

V for Vendetta’nın Fikirsel Boyutu

V for Vendetta, yakın gelecekte İngiltere’de hüküm süren baskıcı bir hükümeti ve onu yıkmayı görev edinmiş, kendine V diyen bir adamı konu alıyor. Amacına ulaşmak adına öldürmekten, bombalamalar yapmaktan geri durmayan bir terörist olduğu söylenebilecekse de, V’nin hedefi hiçbir zaman halk değil; her zaman devletin kendisidir. Onun halkla olan ilişkisi, insanları mevcut duruma karşı uyarmak ve ayaklandırma girişimi üzerinedir. Simsiyah kıyafetleri, Guy Fawkes maskesi ve çarpıcı sözleriyle çok etkileyici bir figürdür o.

V for Vendetta’nın ana teması özgürlük ve onun anarşiyle olan ilişkisidir. Bu noktada anlatı bir soru sorar: Gerçek özgürlük nedir? En basit hâliyle özgürlük, kişinin istediğini yapabilmesi durumu olarak tanımlanabilir ama “gerçek özgürlük” bundan çok daha fazlasıdır. Gerçek özgürlüğün yolu kişinin kendisini cehalet ve zayıflıktan azat etmesinden geçer. Bu, tabii ki zorlu bir süreçtir. İnsanlar kendilerini hükümetlerin yarattığı baskıdan ve zihinlerindeki sınırlardan kurtarmalıdır. V’nin sürekli okuması, yeni bilgilerin peşine düşmesinin sebebi burada yatar. Bir gece, gizli polislerin elinden kurtardığı Evey’ye işkence yapması da bu yüzdendir; onu zayıflıklarından ve mutluluk beklentisinden kurtarmak ister. Çünkü, Moore’un grafik romanında yazdığı gibi, mutluluk en büyük hapishanedir.

Anlatının ana karakteri olsa da V hakkında çok az bilgi sunulur seyirciye. Kim olduğuna, nereden geldiğine, nasıl göründüğüne dair bilgi verilmez. Sadece onun baskıcı rejimin ilk günlerinde, bir tür toplama kampına kapatıldığını ve burada üzerinde uygulanan deneyler nedeniyle sıradan bir insana göre daha güçlü hâle geldiğini biliriz. Bu belirsizlik durumu, seyirciyi de özgürleştirir bir bakıma. Zira V’nin amacına ulaşmak adına gri bölgeye girmekten çekinmiyor oluşu, onun zeki bir aktivist mi, yoksa aklını kaçırmış bir terörist mi olduğu sorusunun cevabını muğlaklaştırır. Böylece V, filmin ana karakteri olmasına rağmen bir birey olmaktan uzaklaşır; film boyunca hakkında konuştuğu fikirlerin vücut bulmuş hâline dönüşür. Bu fikirler anarşiyi işaret eder. Zaten V for Vendetta’nın temeli de budur: Anarşi ve faşizm arasındaki çekişme ve hangisinin ideal bir toplum için daha faydalı olduğu. Film, tüm karakterler üzerinden, anlatısını bu fikirlerin seyirciler tarafından sorgulanması üzerine kurar. Bunu yaparken de sözünü sakınmıyor oluşu, V for Vendetta’nın seyirci üzerinde dönüştürücü etkisi olan bir film olmasının altında yatan en temel neden belki de.

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information