İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, 20. yüzyılın başında Avrupalı sinemacılar tarafından Osmanlı coğrafyasında çekilen ve halen Avrupa ülkelerindeki film müzelerinde korunan filmlerden bir program hazırlayarak seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 
 
Kino İstanbul, İstanbul Modern ve üniversitemizin işbirliği ile düzenlenen İstanbul Sessiz Sinema Günleri (9-12 Ekim 2014) kapsamında yer alacak olan “Osmanlı’dan Sinema Manzaraları” özel programı 10 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Modern Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek. 10.30-18.00 saatleri arasında gösterime sunulacak olan filmler, içinde geleneksel sazların da yer aldığı canlı müzik eşliğinde izlenebilecek. Program sonunda filmlerle ilgili bir tartışma bölümüne de yer verilecek.
yeni-temasagran-poster-filmloverss
 
1895 yılındaki halka açık ilk toplu gösterimleri takiben Lumière Kardeşler dünyanın dört bir yanına kameramanlar gönderdiler. Bu kameramanlar gittikleri yerlerde bir yandan film çektiler, bir yandan da çektikleri filmleri yerli halka gösterdiler. Başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş topraklarında da gördükleri herşeyi kaydediyorlardı. Kısa sürede film çekmek, sinemaya gitmek dönemin Osmanlı dünyasında günlük yaşamın bir parçası olmuştu. Dünya film arşivlerinde bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na dahil olan topraklarda çekilmiş, gerek haber, belgesel, gerekse kurmaca filmler bulmak mümkün. Ancak Birinci Dünya Savaşı ve İmparatorluğun çöküşünün ardından bu görüntüler pek az kimse tarafindan dikkate alınmış, sahiplenilmemiş, adeta terkedilmişti. Uzun zaman karanlıkta kalan bu görüntülerin artık günışığına kavuşmaya başlaması yeni soruları beraberinde getiriyor. Biz bu görüntülerle ne yapıyoruz ve bu görüntüler bize ne yapıyor?

Yeni Temâşâgerân: Osmanlı’dan Sinema Manzaraları, aslında sadece yeni bir teknolojik icadın, sinematografın ortaya çıkmasına değil, yeni bir seyircinin, onunla beraber yeni bir algı biçiminin Osmanlı coğrafyası ve hayatı içinde oluşmasına vurgu yapıyor. Sinema, diliyle, gösterdikleriyle, Osmanlı’nın kendine özgü modernleşme macerası içinde nasıl bir seyirci kurguladı? Çöküşün hüznü ve yeniliklerin heyecan ve şaşkınlığının damgasını vurduğu bu macerayı bugünden bakarak nasıl hikaye edebiliriz? Bugünden baktığımız bu geçmişe ait görüntülerin bizde nasıl bir dönüştürücü etkisi olabilir? Bu ilk bakışta birbiri ile ilişkisiz gibi görünen görüntüleri birarada sunarak, yeni bir seyircinin, sinema seyircisinin ortaya çıktığı bir dönemde Osmanlı tarihi, toplumu ve kültürü etrafında sorular sormayı, yeni tartışma alanları açmak hedefleniyor.

Programda 1896-1923 tarihleri arasında çekilmiş, Cezayir’den Kırım’a, Balkanlar’dan Irak’a Osmanlı’dan izler, etkiler taşıyan hareketli görüntüler yer alıyor. İzleyiciler bu filmler hakkında, tarihsel açıdan, sinema tarihi açısından, etnografi, kültürel çalışmalar, performans sanatları gibi çok farklı alanlar açısından hep birlikte konuşmaya davet ediliyor. Bu görüntüler disiplinlerarası arenada farklı sorular açmak ve cevaplamakla beraber, kendilerine eşlik eden canlı müzikle ve sessiz sinemanın neredeyse hipnotize edici üslubuyla katılımcılara keyifli bir deneyim de sunacak.

Etkinliğin programı ise şöyle:

10:30 Açılış

11:00-11:45

 • Sultan, Balkanlar’da Buhran ve Yeni Kimlikler
 • Sultan Reşad’ın Balkan ziyareti (Makedonya Sinematek, yön. Manaki Kardeşler, 1911)
 • Makedonlar (Brüksel Sinematek, 1912-1914)
 • Trablusgarp Savaşı (Roma Film Arşivi, 1912)
 • Araplar (Britanya Film Enstitüsü, 1914)
 • Charlie Türkiye’de (EYE Film Enstitüsü, 1919)
 • Belgrat (EYE, 1922)

11:45-12:30 Söyleşi

12:30-14:00 Öğle Arası

14:00-14:45

 • Geçmişten Bugünün Coğrafyasına Bakmak: Etnik Kökenler, Milliyetçilik ve Savaş
 • Ani, Bin Kiliseli Şehir (Britanya Film Enstitüsü, 1911)
 • İzmir (EYE Film Enstitüsü, 1911)
 • Bosna’nın Başkenti Saraybosna (EYE, 1915) n Türkiye (EYE, 1915)
 • Balkanlar (EYE, 1912-1923)
 • Osmanlı Ordu Kampı (EYE, 1915)
 • Şam (EYE, 1925)
 • Karadağ (EYE, 1922)

15:00-15:45

 • Kuzey Afrika, Türk-Arap İlişkileri, Egzotizm,
 • Kahire/Kahire’nin Arap Sokakları (EYE Film Enstitüsü, 1913) n Mısır ve Savunucuları (Britanya Film Enstitüsü, 1914)
 • Mısır, İskenderiye, Kahire (Bologna, 1915)
 • Cezayir Dansları (EYE, 1902)
 • Palyaço ve Paşa (Bologna, 1910)
 • Türkiye-İstanbul (Avusturya Film Arşivi, 1910)

16:00-17:00 Panel

Daha yazı yok.
Filmloverss.com size daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Ayrıntılı bilgi close-cookie-information